Đèn gác

Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 150/170 cm

Xem nhanh

Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 150/170 cm

870.000₫
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 150/170 cm với thiết kế cứng cáp, mô phỏng ánh sáng quang mổ mặt trời. Giúp cây phát triển tốt nhất dưới môi trường...
Xem nhanh
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 120/140 cm

Xem nhanh

Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 120/140 cm

760.000₫
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 120/140 cm với thiết kế cứng cáp, mô phỏng ánh sáng quang mổ mặt trời. Giúp cây phát triển tốt nhất dưới môi trường...
Xem nhanh
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 90/100 cm

Xem nhanh

Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 90/100 cm

640.000₫
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 90/100 cm với thiết kế cứng cáp, mô phỏng ánh sáng quang mổ mặt trời. Giúp cây phát triển tốt nhất dưới môi trường...
Xem nhanh
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 60/80 cm

Xem nhanh

Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 60/80 cm

510.000₫
Đèn gác Odyssea Dual Pro T5HO 60/80 cm với thiết kế cứng cáp, mô phỏng ánh sáng quang phổ mặt trời. Giúp cây phát triển tốt nhất dưới môi trường...
Xem nhanh
0988805086