Test thông số nước - đất

Giấy quỳ test PH

Xem nhanh

Giấy quỳ test PH

20.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Chai dung dịch test CO2 15ml

Xem nhanh

Chai dung dịch test CO2 15ml

45.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Drop Checker CO2 thủy tinh cầu tròn

Xem nhanh

Drop Checker CO2 thủy tinh cầu tròn

45.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Drop Checker CO2 thủy tinh miệng loe

Xem nhanh

Drop Checker CO2 thủy tinh miệng loe

45.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Gói dung dịch căn chỉnh bút PH

Xem nhanh

Gói dung dịch căn chỉnh bút PH

25.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Bút đo PH

Xem nhanh

Bút đo PH

150.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3

Xem nhanh

Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3

50.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3 bao da

Xem nhanh

Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3 bao da

100.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
0988664844