Sủi CO2

Sủi CO2 thủy tinh xoắn 3 vòng size 20

Xem nhanh

Sủi CO2 thủy tinh xoắn 3 vòng size...

80.000₫
Thông tin sản phẩm : Cốc sủi CO2 thủy tinh tích hợp đếm giọt xoắn ốc bên trong, tạo thành các giọt khí CO2 đuổi nhau nhìn...
Xem nhanh
Sủi CO2 thủy tinh xoắn 3 vòng size 28

Xem nhanh

Sủi CO2 thủy tinh xoắn 3 vòng size...

90.000₫
Thông tin sản phẩm : Cốc sủi CO2 thủy tinh tích hợp đếm giọt xoắn ốc bên trong, tạo thành các giọt khí CO2 đuổi nhau nhìn...
Xem nhanh
Sủi CO2 thủy tinh (trong suốt) tròn size 20

Xem nhanh

Sủi CO2 thủy tinh (trong suốt) tròn size...

65.000₫
Thông tin sản phẩm : Sủi CO2 thủy tinh có bộ sủi bằng gốm đảm bảo hiệu ứng khuếch tán khí CO2 tốt nhất. Kích thước...
Xem nhanh
Sủi CO2 UP AQUA D-531

Xem nhanh

Sủi CO2 UP AQUA D-531

40.000₫
Thông tin sản phẩm : Sủi CO2 UP AQUA D-531 sản phẩm là đầu ra CO2 có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn giúp cho...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể 40 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể...

230.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể 35 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể...

200.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể 30 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể...

185.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể 25 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể...

170.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể 20 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng mờ treo thành bể...

150.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể 40 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể...

250.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể 35 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể...

205.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể 30 cm

Xem nhanh

Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể...

200.000₫
Thông tin sản phẩm: Sản phẩm Sủi CO2 inox sáng bóng treo thành bể là đầu ra CO2, có tác dụng đánh tan bọt khí CO2 thật mịn,...
Xem nhanh
0988664844