Đồ chơi - Tổ trú ẩn

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Lợn đất - 8.5*8*7 cm - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Lợn...

70.000₫
- Bộ đồ chơi lợn đất trang trí cho bể cá, tép cảnh giúp giảm tress, làm nơi trú ẩn cho cá tép. - Đồ chơi cho cá tép cảnh có...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Chóp nón lỗ - 4.3*6.5 cm - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Chóp...

35.000₫
- Bộ đồ chơi chóp non lỗ trang trí cho bể cá, tép cảnh giúp giảm tress, làm nơi trú ẩn cho cá tép. - Đồ chơi cho cá tép cảnh...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm -  Khối chặn sóng 5*5*5 cm - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - ...

40.000₫
Đồ chơi tép hình khối chặn sóng là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho cá tép, các dòng Pleco,...
Xem nhanh
Tổ trú ẩn - 6 Ống trụ - Đen - 7.5*7.5*6.9 cm

Xem nhanh

Tổ trú ẩn - 6 Ống trụ -...

60.000₫
Đồ chơi tép Tổ trú ẩn - 6 Ống trụ - Đen là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho...
Xem nhanh
Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen - M 9.2*8.1*8.1 cm

Xem nhanh

Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ -...

65.000₫
Đồ chơi tép Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen - M là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú...
Xem nhanh
Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen - L 11*12.1*10.3 cm

Xem nhanh

Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ -...

80.000₫
Đồ chơi tép Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen - L là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú...
Xem nhanh
Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen S 7*4.4*4.1 cm

Xem nhanh

Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ -...

50.000₫
Đồ chơi tép Tổ trú ẩn - 3 Ống trụ - Đen S - là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang trú ẩn miệng bán nguyệt - Màu đen - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang...

60.000₫
Đồ chơi tép hình Hang trú ẩn miệng bán nguyệt - Đen là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang trú ẩn miệng tròn - Màu đen - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang...

60.000₫
Đồ chơi tép hình Hang trú ẩn miệng tròn - Đen là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho cá...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang trú ẩn miệng tam giác - Màu đen - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Hang...

60.000₫
Đồ chơi tép hình Hang trú ẩn miệng tam giác - Đen là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Sứ hình ngôi sao - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Sứ...

16.000₫
Đồ chơi tép - Sứ sao - Vỉ 5 cái - là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho cá tép,...
Xem nhanh
Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Sứ hình vuông - Trang trí hồ cá tép cảnh, giúp tép trú ẩn xả stress

Xem nhanh

Đồ chơi tép cảnh bằng gốm - Sứ...

11.000₫
Đồ chơi tép - Sứ vuông - là sản phẩm vừa dùng để trang trí trong hồ cá tép, vừa là hang trú ẩn cho cá tép, các dòng Pleco,...
Xem nhanh
0988805086