Phân nền

Phân Thủy Mộc AquaFor 3L

Xem nhanh

Phân Thủy Mộc AquaFor 3L

70.000₫
+ Giàu chất dinh dưỡng + Rất tốt cho các cây thủy sinh
Xem nhanh
Phân AquaBest Black 9L

Xem nhanh

Phân AquaBest Black 9L

400.000₫
Thông tin sản phẩm : Phân nền AquaBest Black bao 9 Lít là loại chất nền được tạo ra hoàn toàn từ...
Xem nhanh
Phân GEX xanh 4kg

Xem nhanh

Phân GEX xanh 4kg

220.000₫
Đang cập nhật
Xem nhanh
Phân GEX xanh 8kg

Xem nhanh

Phân GEX xanh 8kg

390.000₫
Sản xuất tại Nhật Bản + Độ PH thích hợp + Không tan và không gây đục nước. Làm trong nước nhanh ( từ 1 - 3h...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama Superme 14L - S

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Superme 14L -...

295.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama Superme 14L - SS

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Superme 14L -...

295.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama  Normal 18L size S

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Normal 18L...

227.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama  Normal 18L size SS

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Normal 18L...

227.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama Ryusen 14L size S

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Ryusen 14L size...

284.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
Chất nền Nhật Bản Akadama Ryusen 14L size SS

Xem nhanh

Chất nền Nhật Bản Akadama Ryusen 14L size...

300.000₫
Thông tin sản phẩm : Chất nền AKADAMA đã...
Xem nhanh
0988664844