Vật liệu lọc

Bùi nhùi  Jmat không keo vật liệu lọc xử lý nước hồ cá thủy sinh 50 x 50 cm

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat không keo vật liệu...

100.000₫
Bùi nhùi Jmat không keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Bùi nhùi Jmat không keo - vật liệu lọc nước hồ cá thủy sinh

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat không keo - vật liệu...

55.000₫
Bùi nhùi Jmat không keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Bùi nhùi  Jmat không keo vật liệu lọc xử lý nước hồ cá thủy sinh 1 x 2 mét

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat không keo vật liệu...

550.000₫
Bùi nhùi Jmat không keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu lọc nước hồ cá thủy sinh

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu...

70.000₫
Bùi nhùi Jmat có keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu lọc nước hồ cá thủy sinh

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu...

130.000₫
Bùi nhùi Jmat có keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu lọc nước hồ cá thủy sinh

Xem nhanh

Bùi nhùi Jmat có keo - vật liệu...

800.000₫
Bùi nhùi Jmat có keo là một trong những vật liệu lọc thiết yếu cho hệ thống lọc và tốt nhất hiện nay để xử lý nước hồ cá...
Xem nhanh
Sứ bi muối tiêu - Vật liệu lọc làm trong nước hồ cá Koi, cá rồng, thủy sinh

Xem nhanh

Sứ bi muối tiêu - Vật liệu lọc...

1.200.000₫
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ bi muối tiêu là loại vật liệu lọc nước hồ...
Xem nhanh
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ trụ trắng mặt rỗ 1 Kg

Xem nhanh

Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ...

700.000₫
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ trụ trắng mặt rỗ là loại vật liệu lọc nước...
Xem nhanh
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ  trụ vàng 1 Kg

Xem nhanh

Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ...

750.000₫
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ trụ vàng là loại vật liệu lọc nước hồ cá...
Xem nhanh
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ bi vàng 1 Kg

Xem nhanh

Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ...

750.000₫
Vật liệu lọc xử lý nước - Sứ bi vàng là loại vật liệu lọc nước hồ cá...
Xem nhanh
Vật liệu lọc xử lý nước nham thạch trắng size 3-6 mm (SX tại Indonesia) 50L

Xem nhanh

Vật liệu lọc xử lý nước nham thạch...

170.000₫
Đá nham thạch trắng còn có tên gọi khác là đá lông vũ, đá bọt biển. Đá nham thạch trắng được sử dụng làm vật liệu lọc trong bể...
Xem nhanh
Vật liệu lọc xử lý nước nham thạch trắng size 5-8 mm (SX tại Indonesia) 50L

Xem nhanh

Vật liệu lọc xử lý nước nham thạch...

170.000₫
Đá nham thạch trắng còn có tên gọi khác là đá lông vũ, đá bọt biển. Đá nham thạch trắng được sử dụng làm vật liệu lọc trong bể...
Xem nhanh
0988805086