Nhiệt kế

Nhiệt kế điện tử dán thành bể Crystal YK-50

Xem nhanh

Nhiệt kế điện tử dán thành bể Crystal...

75.000₫
Nhiệt kế điện tử dán thành bể Nhiệt kế điện tử hút thành bể là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ hồ cá cảnh thủy sinh - nhiệt kế hút thành hồ 15 cm - Màu Trắng

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ hồ...

8.000₫
Nhiệt kế thủy ngân thẳng hút thành bể là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác và tin cậy. Giúp...
Xem nhanh
Nhiệt kế điện tử hồ thủy sinh có cảm biến màn hình hiển thị nhiệt độ - Nhiệt kế dán thành ngoài hồ

Xem nhanh

Nhiệt kế điện tử hồ thủy sinh có...

55.000₫
Nhiệt kế điện tử dán thành bể là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác và tin cậy. Giúp ta...
Xem nhanh
Nhiệt kế điện tử hồ thủy sinh màn hình hiển thị LCD chống thấm nước - Kèm hít kính thành hồ

Xem nhanh

Nhiệt kế điện tử hồ thủy sinh màn...

39.000₫
Nhiệt kế điện tử hút thành bể là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác và tin cậy. Giúp ta...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân mini đo nhiệt độ hồ cá cảnh thủy sinh - nhiệt kế hút thành hồ 7cm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân mini đo nhiệt độ...

10.000₫
Nhiệt kế hút thành bể mini RX_C005 là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác và tin cậy. Giúp ta...
Xem nhanh
Nhiệt kế dán thành bể cá cảnh thủy sinh - Hình chữ nhật

Xem nhanh

Nhiệt kế dán thành bể cá cảnh thủy...

20.000₫
Nhiệt kế dán thành bể RX-C005 là thiết bị giúp chúng ta theo dõi nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác và tin cậy. Giúp ta có...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính dày 6mm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính...

14.800₫
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể YM-060 là thiết bị giúp theo dõi và đo nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác, tin cậy. Nhiệt kế...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính dày 8mm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính...

14.800₫
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể YM-060 là thiết bị giúp theo dõi và đo nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác, tin cậy. Nhiệt kế...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính dày  10mm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính...

14.800₫
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể YM-060 là thiết bị giúp theo dõi và đo nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác, tin cậy. Nhiệt kế...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính dày 12mm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính...

14.800₫
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể YM-060 là thiết bị giúp theo dõi và đo nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác, tin cậy. Nhiệt kế...
Xem nhanh
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính dày 15mm

Xem nhanh

Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể kính...

17.000₫
Nhiệt kế thủy ngân treo thành bể YM-060 là thiết bị giúp theo dõi và đo nhiệt độ trong bể thủy sinh một cách chính xác, tin cậy. Nhiệt kế...
Xem nhanh
0988805086