Máy - Bút đo online

Gói dung dịch căn chỉnh bút PH

Xem nhanh

Gói dung dịch căn chỉnh bút PH

25.000₫
Gói dung dịch căn chỉnh bút PH
Xem nhanh
Bút đo PH

Xem nhanh

Bút đo PH

100.000₫
Bút đo thông số PH online là sản phẩm cực tiện dụng để kiểm tra nhanh độ kiềm của nước. ...
Xem nhanh
Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3

Xem nhanh

Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3

45.000₫
Bút đo thông số TDS và nhiệt độ online có thể nói là "vật bất ly thân" đối với người chơi tép, để kiểm tra...
Xem nhanh
Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3 bao da

Xem nhanh

Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3 bao da

100.000₫
Bút đo TDS/ nhiệt độ TDS-3 bao da
Xem nhanh
0988805086