Lọc đáy

Ống mỏ vịt lọc đáy

Xem nhanh

Ống mỏ vịt lọc đáy

25.000₫
30.000₫
Ống mỏ vịt sủi Oxy lọc đáy được sử dụng cùng với Vĩ Ghim Lọc Đáy Taiwan dạng gầm cao, tạo dòng chảy...
Xem nhanh
Vỉ lọc đáy CÓ lỗ

Xem nhanh

Vỉ lọc đáy CÓ lỗ

10.000₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước...
Xem nhanh
Vỉ lọc đáy KHÔNG lỗ

Xem nhanh

Vỉ lọc đáy KHÔNG lỗ

10.000₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước bên dưới bộ nền được lưu...
Xem nhanh
0988805086