Lọc đáy

Ống mỏ vịt sủi Oxy gắn lọc đáy Taiwan

Xem nhanh

Ống mỏ vịt sủi Oxy gắn lọc đáy...

25.000₫
Ống mỏ vịt sủi Oxy lọc đáy được sử dụng cùng với Vĩ Ghim Lọc Đáy Taiwan dạng gầm cao, tạo dòng chảy giúp nước lưu thông dưới đáy nền...
Xem nhanh
Vỉ nhựa lót đáy bể - lọc đáy hồ cá Đài Loan BSA - có lỗ - màu Đen

Xem nhanh

Vỉ nhựa lót đáy bể - lọc đáy...

9.500₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước bên dưới bộ nền được lưu thông...
Xem nhanh
Vỉ nhựa lót đáy bể - lọc đáy hồ cá Đài Loan BSA - không lỗ - màu Đen

Xem nhanh

Vỉ nhựa lót đáy bể - lọc đáy...

9.500₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước bên dưới bộ nền được lưu thông...
Xem nhanh
0988805086