Lọc đáy

Ống mỏ vịt lọc đáy

Xem nhanh

Ống mỏ vịt lọc đáy

25.000₫
30.000₫
Ống mỏ vịt sủi Oxy lọc đáy được sử dụng cùng với Vĩ Ghim Lọc Đáy Taiwan dạng gầm cao, tạo dòng chảy...
Xem nhanh
Vỉ nhựa lọc đáy Taiwan BSA có lỗ - Đen

Xem nhanh

Vỉ nhựa lọc đáy Taiwan BSA có lỗ...

9.500₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước...
Xem nhanh
Vỉ nhựa lọc đáy Taiwan BSA không lỗ - Đen

Xem nhanh

Vỉ nhựa lọc đáy Taiwan BSA không lỗ...

9.500₫
Vỉ GHIM LỌC ĐÁY TAIWAN NÂNG NỀN với chiều cao vượt trội hơn các loại vĩ lọc đáy thông thường, giúp lượng nước bên dưới bộ nền được lưu...
Xem nhanh
0988805086