Lọc phụ

Lò đảo vật liệu lọc nước sinh học Purigen Boyu FT-316

Xem nhanh

Lò đảo vật liệu lọc nước sinh học...

440.000₫
LÒ  ĐẢO PURIGEN BOYU FT-316 là loại lọc phụ chuyên dụng để hỗ trợ cải tạo xử lý nguồn nước ban đầu và giữ chất lượng nước ổn định cho hồ...
Xem nhanh
Lò đảo vật liệu lọc nước sinh học Purigen Boyu FT-312

Xem nhanh

Lò đảo vật liệu lọc nước sinh học...

313.000₫
LÒ  ĐẢO PURIGEN BOYU FT-312 là loại lọc phụ chuyên dụng để hỗ trợ cải tạo xử lý nguồn nước ban đầu và giữ chất lượng nước ổn định cho hồ...
Xem nhanh
Lọc phụ Jialu EW 604 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm - Vỏ trong suốt dễ theo dõi vệ sinh

Xem nhanh

Lọc phụ Jialu EW 604 - Lọc thùng...

310.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM JIALU EW-604 với ba lớp bông chất lượng, thô xốp, được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng...
Xem nhanh
Lọc phụ Jialu EW 603 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm - Vỏ trong suốt dễ theo dõi vệ sinh

Xem nhanh

Lọc phụ Jialu EW 603 - Lọc thùng...

230.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM JIALU LW-603 được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống lọc....
Xem nhanh
Lọc phụ Jialu EW 602 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm - Vỏ trong suốt dễ theo dõi vệ sinh

Xem nhanh

Lọc phụ Jialu EW 602 - Lọc thùng...

200.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM JIALU LW-602 được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống lọc....
Xem nhanh
Lọc phụ Sunsun HW 604 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm

Xem nhanh

Lọc phụ Sunsun HW 604 - Lọc thùng...

310.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM SUNSUN HW-604 với ba lớp bông chất lượng, thô xốp, được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng...
Xem nhanh
Lọc phụ Sunsun HW 603 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm

Xem nhanh

Lọc phụ Sunsun HW 603 - Lọc thùng...

230.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM SUNSUN HW-603 được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống lọc....
Xem nhanh
Lọc phụ Sunsun HW 602 - Lọc thùng ngoài làm sạch nước hồ cá cảnh thủy sinh - Lọc phụ không máy bơm

Xem nhanh

Lọc phụ Sunsun HW 602 - Lọc thùng...

200.000₫
LỌC PHỤ KHÔNG BƠM SUNSUN HW-602 được sử dụng để lọc xử lý nước ở giai đoạn đầu (lọc thô), giúp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống lọc....
Xem nhanh
Lọc phụ Atman QZ 30

Xem nhanh

Lọc phụ Atman QZ 30

250.000₫
LỌC PHỤ ATMAN QZ30 được sử dụng để làm lọc phụ, lọc thô xử lý các chất bẩn trong bể ở giai đoạn đầu, giúp nâng cao tính hiệu quả...
Xem nhanh
0988805086