Phân nước

Phân nước thủy sinh T-Fertz 2 - Giúp cây thủy sinh phát triển, lên màu rực rỡ

Xem nhanh

Phân nước thủy sinh T-Fertz 2 - Giúp...

120.000₫
T FERTZ RED 2 là dinh dưỡng dạng nước hòa tan giúp cây thủy sinh dễ dàng hấp thụ qua thân, lá, rễ... nhờ đó cây phát triển nhanh, lá...
Xem nhanh
Phân nước thủy sinh T-Fertz 1 - Giúp cây thủy sinh phát triển, lên màu rực rỡ

Xem nhanh

Phân nước thủy sinh T-Fertz 1 - Giúp...

120.000₫
T FERTZ RED 1 là dinh dưỡng dạng nước hòa tan giúp cây thủy sinh dễ dàng hấp thụ qua thân, lá, rễ... nhờ đó cây phát triển nhanh, lá...
Xem nhanh
0988805086