Phân nước

Phân nước thủy sinh T-Fertz 2 - Giúp cây thủy sinh phát triển, lên màu rực rỡ

Xem nhanh

Phân nước thủy sinh T-Fertz 2 - Giúp...

120.000₫
T FERTZ RED 2 là dinh dưỡng dạng nước hòa tan giúp cây thủy sinh dễ dàng hấp thụ qua thân, lá, rễ... nhờ đó cây...
Xem nhanh
Phân nước thủy sinh T-Fertz 1 - Giúp cây thủy sinh phát triển, lên màu rực rỡ

Xem nhanh

Phân nước thủy sinh T-Fertz 1 - Giúp...

120.000₫
T FERTZ RED 1 là dinh dưỡng dạng nước hòa tan giúp cây thủy sinh dễ dàng hấp thụ qua thân, lá, rễ... nhờ đó cây...
Xem nhanh
0988805086